Forretningsbetingelser

Vores Hundehotel

1. Hunden skal have gyldig vaccination også mod kennelhoste, være forsikret, registreret i Dansk Hunderegister, bære halsbånd med mærke.

Vaccinationsbog fremvises ved hver ny vaccination.

Hunden skal før opholdet, være fri for orm, lopper og lus.

Hunden må ikke have skab eller være under behandling for skab.

2. Hunden skal være omgængelig overfor mennesker og artsfælder.

    BW arbejder ikke med muskelhunde.

3. BW oplyses om løbetid, medicin og gamle skader/slidtage m.m. som er vigtige at vide, for at hunden passes optimalt.

4. Opholdet betales forud, på konto 5350 0323 455 hundens navn noteres ved overførsel.

Mobil pay muligt på 43782

Se priser under fanen priser. Der afregnes for hver påbegyndt dato, uanset bringe/hente tider.

Der betales også for afleveringsdagen og afhentningsdagen.

Jul/nytår andre betingelser, se under priser.

BW er ikke forpligtiget til at tilbage betale penge for reduceret/afmeldt ophold eller udeblivelse. Hvis boksen kan lejes ud til anden side, refunderes 50% af den udnyttede plads, på en tilgode seddel.

5. BW er ikke erstatningspligtig ved hundens død, ved bortkomst, brand, sygdom, smitte, tilskadekomst og/eller bedækning.

6. BW er ikke ansvarlig for tingskade eller personskade i nogen henseener, herunder for tredjemand, hvis hunden forvolder skade på andre dyr eller mennesker.

Hunden er under opholdet kun dækket af ejerens egne forsikringer.

8. BW forpligter sig til at sørge for at hunden får motion, personlig kontakt og aktivering, minimum 3 x dagligt. At hunden opholder sig i rene omgivelser, har friskt vand og fodres 2 x dagligt (hvalpe oftere).

7. BW forbeholder sig ret til at kontakte dyrlægen, for ejers regning, hvis det skønnes nødvendig. BW passer ikke syge hunde, men forbeholder sig ret til at overgive den syge hund i dyrlægens varetægt, på ejers regning. Ejer vil straks blive kontaktet. Hvis ejer ikke kan træffes, beslutter dyrlægen behandling og yderligere tiltag.

Dyrlæge der er tilknyttet vores pension for tilsyn, er Haderup Borbjerg dyrlægerne telefon : 97452015

Dyrlæge der kontaktes om muligt ved sygdom/tilskadekomst er hundens egen dyrlæge,

eller Center Dyreklinik 86623294 eller Maria Kirial Stoholm 97542444.

9. BW forbeholder sig ret til at give hunden Bachs blomster-remedier & dyrehealing, hvis hunden er ked af det, nervøs eller viser anden adfærd der ikke gavner hunden.

10. BW forbeholder sig ret til at sætte billeder, film og tekst af hunden under dens ophold på den lukkede facebook gruppe "vores hundehotel" med mindre dette frabedes.

11. BW forbeholder sig ret til at indsætte kompetent vikar, hvis nødvendigt.

Indehaver af "Vores Hundehotel"  SE nr. 1966 2209

Bente Wilstrup, Dybdalsvej 19 Lånum, 7850 Stoholm.

mobil 41 42 31 86     mail  info@voreshundehotel.dk

I tilfælde af klage over stedets drift og godkendelse, kontakt :

Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31, 2600 Glostrup.

tlf. 7227 6900 mail : fvst@fvst.dk